Rad nije dostupan
završni rad
Primjena uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima finaciranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Sanjica Kiš (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravno pravo