Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Organizacija Ujedinjenih naroda: aktivnosti održavanja međunarodnog mira i sigurnosti

Lucija Vuradin (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Međunarodno pravo