Rad nije dostupan
diplomski rad
Naknada štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja

Borna Dejanović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Trgovačko pravo i pravo društava