Rad nije dostupan
završni rad
Obitelj kao rizični i zaštitni čimbenik za razvoj rizičnih ponašanja kod mladih

Monika Svetina (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja