Rad nije dostupan
završni rad
Nasilje među djecom i mladima

Ivana Franjkić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja