Rad nije dostupan
završni rad
Uloga roditelja u razvoju agresivnog ponašanja djece i mladih

Dorotea Horvatinović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja