Rad nije dostupan
završni rad
Resocijalizacija mladih u sukobu sa zakonom

Tina Delić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja