Rad nije dostupan
završni rad
Volontiranje mladih u Hrvatskoj: doprinosi li volontiranje mladih njihovoj konkurentnosti na tržištu rada?

Marijana Bokun (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Socijalna politika
Osnove socijalne politike