Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Sudska zaštita prava na pristup informacijama

Maja Poldrugač (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravno pravo