Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Kvaliteta i reforme obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj

Lana Mamlić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravna znanost