Rad nije dostupan
završni rad
Neverbalna komunikacija u savjetovanju

Jelena Herceg (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad s pojedincem