Rad nije dostupan
završni rad
Psihosocijalna podrška ženama oboljelima od raka dojke

Anja Krtanjek (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad s pojedincem