Rad nije dostupan
završni rad
Uloga supervizije u razvoju kompetencija studenata socijalnog rada

Lara Milovanović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad s pojedincem