Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na upravne sporove u Hrvatskoj

Anita Lovrenović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravno pravo