Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Suvremene reforme javne uprave u Velikoj Britaniji - od novog javnog menadžmenta do suvremenih tendencija

Helena Sršan (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravna znanost