Rad nije dostupan
diplomski rad
Kaznenopravni aspekti mučenja životinja u Republici Hrvatskoj

Zrinka Spretnjak (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Kazneno pravo