Rad nije dostupan
diplomski rad
Nadležnost i mjerodavno pravo za nasljeđivanje prema Uredbi br. 650/2012

Andrea Dorić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Međunarodno privatno pravo