Rad nije dostupan
završni rad
Podrška volonterima forum teatra u radu s mladima

Zlata Rakošec (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad s pojedincem