Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Utjecaj pravne stečevine Europske unije na gospodarenje komunalnim otpadom u Hrvatskoj

Damir Dostal (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravna znanost