Rad nije dostupan
diplomski rad
Razvoj socijalnih prava na Hrvatsko-Slavonskom području od 1868. do 1941.

Monika Rakitničan (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Povijest hrvatskog prava i države