Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Prethodno pitanje u pravu Europske unije

Vesna Tubin (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravno pravo