Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Pregovori za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji

Josipa Ćaćić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Međunarodno pravo