Rad nije dostupan
diplomski rad
Građanskopravna odgovornost liječnika za štetu

Nina Jakabfi (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Građansko pravo