Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Neoweberijanska država - novi model reformi i reafirmacija klasičnog weberijanskog modela uprave

Leona Halužan (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravna znanost