Rad nije dostupan
diplomski rad
Percepcija stručnjaka o stigmatiziranosti mladih društveno neprihvatljivog ponašanja

Marion Trcol (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada