Rad nije dostupan
završni rad
Mladi i ovisnost o internetu

Angela Petrušić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja