Rad nije dostupan
završni rad
Mogućnost primjene e-učenja u socijalnom radu

Marija Tipura (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Interpersonalna komunikacija