Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Međunarodne finacijske institucije - od Bretton Wooodsa do on-line bankarstva

Vedrana Keber (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Međunarodno pravo