Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Regulatorne agencije i regulatorni sektor: savjetovanje s javnošću u hrvatskim regulatornim agencijama

Marija Fulir (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravna znanost