Rad nije dostupan
diplomski rad
Okvir za razvoj socijalnog poduzetništva uz potporu fondova Europske unije

Josipa Matančević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Metodologija istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici