Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Nadležnost u upravnom sporu

Mia Jurić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravno pravo