Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Javno-privatno partnerstvo u Republici Hrvatskoj

Martina Brdarić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Financijsko pravo i financijska znanost