Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Prethodni postupak pred Sudom Europske unije

Marina Belak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravno pravo