Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Sudska zaštita od pojedinačnih akta u pravu Europske unije

Lucija Luški (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravno pravo