Rad nije dostupan
završni rad
Elektroničko nasilje među djecom i mladima

Klara Brunsko (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja