Rad nije dostupan
završni rad
Odnos okoline prema mladima s problemima u ponašanju

Lucija Mandić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja