Rad nije dostupan
diplomski rad
Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i problem rodno uvjetovanog nasilja

Magdalena Leko (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Kazneno pravo