Rad nije dostupan
diplomski rad
Jurisprudencija Ustavnog suda Savezne Republike Njemačke o zabrani političkih stranaka

Matea Vrhovnik (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Ustavno pravo