Rad nije dostupan
diplomski rad
Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika brodice odnosno jahte za štete nanesene trećim osobama i prava trećih

Nikolina Savić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Pomorsko i općeprometno pravo