Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Primjena međunarodnih kriterija na obnašanje Etičkog kodeksa u R H

Tomislav Fabrični (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravna znanost