Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Javno-privatno partnerstvo u funkciji lokalnog i regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj

Dunja Jagurić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Financijsko pravo i financijska znanost