No public access
professional thesis
Doživljaj kompetentnosti obiteljskih medijatora za uključivanje djece u medijaciju o pitanjima roditeljske skrbi

Maja Smrekar (2016)
University of Zagreb
Faculty of Law
In social work
Selected Topics of Social Work