No public access
master's thesis
Razvoj švedske socijane države pod utjecajem suvremenih upravnih doktrina

Mateja Đeno (2016)
University of Zagreb
Faculty of Law
Administrative Sciences