No public access
professional thesis
Naknada za oduzeto vlasništvo u svjetlu novih propisa o izvlaštenju

Veronika Kordić (2018)
University of Zagreb
Faculty of Law
Civil Law