Rad nije dostupan
završni rad
Pomažuća praksa u virtualnom okruženju

Petra Vidović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Interpersonalna komunikacija